«

»

ZAKŁADANIE FIRMY

Zastanawiasz się lub podjąłeś już decyzję o założeniu własnej firmy? Nie wiesz od czego zacząć? To nie jest prosta decyzja. Dlatego poniżej postaramy się w kilku krokach opisać proces związany z założeniem działalności gospodarczej. Oczywiście chętnie przeprowadzimy Cię przez każdy jego etap. Staramy się zawsze bardzo dokładnie przeanalizować wszystkie potrzeby i oczekiwania klienta oraz służyć mu naszą wiedzą i doświadczeniem, tak aby mógł przebrnąć przez ten proces sprawnie, i „bezboleśnie”.

  • Na początku warto zadać sobie kilka pytań, a w szczególności: Czy posiadam cechy przedsiębiorcy?, Jaki jest mój pomysł na firmę?, Co, komu, gdzie, za ile będę sprzedawał?, Jaki może być popyt na mój produkt?, Jakie nakłady mogę ponieść i jaki dochód planuję uzyskać?, Jakich zagrożeń mogę się spodziewać?, Jak wygląda moja konkurencja?, Jakie będą źródła finansowania działalności? oraz wiele innych, które pomogą odpowiednio zaplanować i ocenić możliwości osiągnięcia sukcesu. W celu odpowiedniego zaplanowania przedsięwzięcia warto jest opracować Biznes Plan, który odpowie na powyższe pytania, ale może być również nieocenioną pomocą dla pozyskania zewnętrznych źródeł  finansowania, tj. pomocy z urzędu pracy, kredytu czy środków unijnych.
  • Należy dokonać wyboru formy prawnej prowadzonej działalności i dokonać czynności rejestracji firmy. Poniżej kilka naszych propozycji:

Działalność indywidualna osoby fizycznej prowadzona na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej:
- zgłoszenie działalności w urzędzie gminy (miasta),
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
- zawarcie umowy spółki i powołanie zarządu w postaci aktu notarialnego,
- wniesienie opłaty notarialnej i skarbowej (pobiera notariusz),
- wniesienie udziałów (kapitał zakładowy) aktualnie nie mniej niż 5 000,00 zł,
- wpisanie spółki do rejestru sądowego przedsiębiorców w odpowiednim terytorialnie sądzie gospodarczym (KRS).

  • Otwarcie  konta bankowego:

- założenie konta rozliczeniowego w banku,
- złożenie wzorów podpisów osób uprawnionych do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku.

  • Rejestracja firmy w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie obowiązku podatkowego:

- wybór formy opodatkowania i sposobu prowadzenia ewidencji podatkowej (księgi rachunkowe, książka przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany),
- rejestracja w zakresie podatku od towaru i usług (VAT) lub wybór zwolnienia;
- podjęcie decyzji w sprawie ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy fiskalnej.

  • Zgłoszenie do ZUS obowiązku ubezpieczenia

- zgłoszenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą, osoby współpracującej z rodziny, osób zatrudnionych w firmie (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia) do ubezpieczenia we właściwym terytorialnie oddziale ZUS.

  • Zawiadomienie innych instytucji w zależności od potrzeb:

- Państwowa Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna,
- Państwowa Inspekcja Pracy,
- Państwowa Inspekcja Handlowa,
- Komenda Straży Pożarnej,
- Inspektorat Ochrony Środowiska,
- Inspektor Nadzoru Budowlanego,
- Zakład Gazowniczy, Energetyczny, Wodociągi i Kanalizacja, Telekomunikacja,
- Towarzystwo Ubezpieczeniowe.
Informacje na temat wymagających uzgodnień z w/w służbami uzyskać można w organach urzędów miast zajmujących się ewidencją  działalności gospodarczej.