«

»

KADRY I PŁACE

Zakres obsługi kadrowo-płacowej uzależniony jest od określonych potrzeb przedsiębiorcy w tym zakresie. Dotyczy on pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak również osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych. W zakres oferowanych przez nas usług wchodzi:

- zgłoszenie pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy;

- prowadzenie akt osobowych pracowników na podstawie dostarczonych przez klienta dokumentów;

- przygotowywanie umów o pracę z pracownikami, umów zlecenia i o dzieło, dokumentów kadrowych w trakcie zatrudnienia, świadectw pracy;

- przygotowywanie listy płac, rachunków do umów zlecenia i o dzieło;

- wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków;

- sporządzenie i złożenie w imieniu klienta dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowujących w ZUS pracowników i zleceniobiorców;

- sporządzenie i złożenie w imieniu klienta miesięcznych deklaracji ZUS;

- przygotowanie i przekazanie w dowolnej formie (wydruk papierowy, email, sms, telefonicznie) klientowi informacji o wielkości składek ZUS oraz podatku PIT-4 do zapłaty w danym miesiącu;

- sporządzenie rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11);

- sporządzenie sprawozdań statystycznych;

- rozliczenie dotacji otrzymanych na zatrudnione osoby i dostarczanie ich do Powiatowych Urzędów Pracy;

- prowadzenie ewidencji urlopów, rozliczanie czasu pracy.

Nasze biuro współpracuje na stałe z Inspektorem ds. BHP. Na życzenie klienta pośredniczymy w kontaktach w sprawach z zakresu BHP