«

»

RYCZAŁT

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przeznaczony jest dla osób fizycznych i spółek osobowych osób fizycznych, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 150 000,00 euro oraz pod warunkiem, że dany rodzaj działalności nie jest wyłączony z korzystania z tego rodzaju rozliczenia na mocy ustawy. W zakres oferowanych przez nas usług wchodzi:

- prowadzenie ewidencji przychodów zgodnie z obowiązującym prawem na podstawie dowodów księgowych dostarczonych przez klienta oraz dowodów wewnętrznych sporządzonych przez pracowników naszego biura;

- prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczanie amortyzacji;

- prowadzenie ewidencji wyposażenia;

- obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzącym działalność gospodarczą;

- dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie ewidencji niezbędnych  dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji VAT;

- sporządzenie zeznania rocznego dla podatku PIT i dostarczenie go do właściwego urzędu skarbowego;

- przygotowanie dokumentów finansowych do banków lub innych instytucji kredytowych;

- sporządzenie sprawozdań statystycznych;

- bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy.