«

»

KPiR

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów zgodnie z polskim prawem przeznaczona jest dla osób fizycznych oraz spółek cywilnych  i jawnych, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 1 200 000,00 euro. Podatnik ma możliwość opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub wg stawki podatku liniowego. Istnieje możliwość wyboru zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT). W zakres oferowanych przez nas usług wchodzi:

- prowadzenie KPiR zgodnie z obowiązującym prawem na podstawie dowodów księgowych dostarczonych przez klienta oraz dowodów wewnętrznych sporządzonych przez pracowników naszego biura;

- prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczanie amortyzacji;

- prowadzenie ewidencji wyposażenia;

- obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzącym działalność gospodarczą;

- dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie ewidencji niezbędnych  dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji VAT;

- zamknięcie ksiąg na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury;

- sporządzenie zeznania rocznego dla podatku PIT i dostarczenie go do właściwego urzędu skarbowego;

- przygotowanie dokumentów finansowych do banków lub innych instytucji kredytowych;

- sporządzenie sprawozdań statystycznych;

- bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy.